Kiinteistösäätiön apuraha- ja avustuskohteita

Säätiö on jakanut apurahoja ja avustuksia muun muassa seuraaville tahoille:

  • Aalto-yliopistolle älykkään talotekniikan ja älyrakennuksen tutkijakoulun perustamiseen
  • Turun yliopiston oikeustieteen tiedekunnan kiinteistöoikeuden professuurin perustamiseen
  • Turun kauppakorkeakoululle Turun keskusta-alueen tyhjien tilojen esitutkimushankkeelle
  • Turun ammattikorkeakoulun ilmavesipumpun energiatehokkuus-tutkimukseen
  • Turun yliopiston materiaalikemian tutkimusryhmän hankkeelle, joka tutkii johdepolymeereihin pohjautuvia komposiittimateriaaleja älyikkunoiden sovelluksissa
  • Turun Yliopistosäätiölle Bengtskärin majakan toimintaedellytysten parantamiseen ja kunnostamiseen
  • Liedon Vanhalinna-säätiölle rakennusten perusparannuksiin
  • Kiinteistöliitto Varsinais-Suomelle ry:lle rivi- ja kerrostaloasukkaille suunnatun informaatiomateriaalin tuottamista varten koskien huoneistotietojärjestelmää
  • Paimion metsät ry:lle edistämään Paimion Parantolan ympärillä olevien metsien säilyvyyttä
  • Lisäksi väitöskirjatutkimuksia varten lukuisille eri tahoille

Avustuslomake (täytettävä PDF-lomake).